Σχετικά με την PARNASSE

Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle. Η PARNASSE είναι ταυτόχρονα χρηματο-οικονομικός σύμβουλος αλλά κι εταιρεία ανάπτυξης λογισμικών για επενδύσεις. Το σύνολο της τεχνολογίας της OpenCircle είναι ιδιοκτησία της PARNASSE.

Η ιδρυτική ομάδα της PARNASSE αποτελείται από:

Η PARNASSE διαθέτει δίκτυο εταιρειών Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την διευκόλυνση της διαδικασίας.